Επιχειρηματικές προτάσεις
Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η εξέλιξη της ELITE υπήρξε δυναμική. Η συσσωρευμένη εμπειρία και το οργανωμένο management επέφεραν συνεχείς βελτιώσεις στο concept της εταιρείας και συνέβαλλαν…

facebookΣτο Facebook

facebookΣτο Τwitter