Εκτύπωση αυτής της σελίδας

more info red Περισσότερες πληροφορίες

Διαχείριση κουλτούρας αλλαγής σε ένα δίκτυο franchise

Κατηγορία Νέα
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Διαβάστηκε 674 φορές

Η ανάπτυξη μιας κουλτούρας αλλαγής θέλει σημαντικό χρόνο και θα πρέπει να υποστηρίζεται τόσο από τη διοίκηση του δικτύου franchise, όσο και από τους franchisees. Κάτι τέτοιοι απαιτεί:

Μια εκτεταμένη, συχνή και συνεχόμενη επικοινωνία, η οποία συμβάλλει στην ενημέρωση των franchisees σχετικά με όλες τις θετικές και αρνητικές εξελίξεις σχετικά με το δίκτυο.


Τακτική παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόδοση του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων και διοικητικών θεμάτων, αλλαγών στο ανταγωνιστικό πεδίο, αναμενόμενων αλλαγών στο δίκτυο (π.χ. νέα προϊόντα και υπηρεσίες υπό αξιολόγηση) και πληροφοριών σχετικά με θέματα που πρέπει να γνωρίζουν οι franchisees ή απλά να είναι εξοικειωμένοι με αυτά.
Θεσμοθέτηση ενός συμβουλευτικού οργάνου, στο οποίο θα συμμετέχουν εκ μέρους του franchisor όσοι έχουν αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων, εκ μέρους δε των franchisees τα πιο επιτυχημένα μέλη. Οι συναντήσεις του οργάνου αυτού θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά εξάμηνο), ενώ απώτερος στόχος θα είναι η παροχή input σχετικά με υφιστάμενες και νέες πολιτικές και προγράμματα που θα αφορούν το δίκτυο franchise, ώστε να παρασχεθεί σημαντική υποστήριξη κατά τη λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο.
Εμπλοκή των franchisees στην ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού.


Ενδυνάμωση του προσωπικού του franchisor, μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και πιστοποίησης, ώστε να είναι εφικτή η εμπλοκή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.
Ελάχιστη ανοχή σε περιπτώσεις έλλειψης συμμόρφωσης των franchisees ή χαμηλής απόδοσης, η οποία επηρεάζει τη γενικότερη εικόνα του brand ή την αξία των άλλων μελών του δικτύου franchise.
Προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της διαδικασίας επιλογής και ένθεσης των franchisees. Ο franchisor θα πρέπει να λαμβάνει παραδείγματα από σχέσεις που επικρατούν σε επιτυχημένα δίκτυα και να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια στους franchisees του, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις, δημιουργώντας θετικές εντυπώσεις και στα υπόλοιπα μέλη.
Προσπάθεια για ομαλή λήξη της συνεργασίας μεταξύ franchisor και franchisee, αν αυτή προκριθεί ως καλύτερη λύση σε συνεχιζόμενο πρόβλημα, και αποδοχή μεταβίβασης της επιχείρησης σε νέο franchisee με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τον franchisee που αποχωρεί, εάν η σχετική σύμβαση το επιτρέπει. Οι μακροχρόνιοι δικαστικοί αγώνες είναι κοστοβόροι και αποπροσανατολίζουν από τη βασική διαδικασία διοίκησης του συστήματος franchise.
Αποφυγή ασαφούς και στρογγυλεμένης συμπεριφοράς κατά την επικοινωνία με τους franchisees. Αν και η στενή επαφή και η επικοινωνία είναι αναμενόμενη και αμοιβαία επωφελής, η χρήση ευφημισμών και «πολιτικά ορθού» λόγου έχει αναπάντεχες συνέπειες, καθώς τα συμφέροντα του δικτύου franchise ως σύνολο ενδέχεται να μην ταυτίζονται απόλυτα με τα προσωπικά συμφέροντα του κάθε franchisee.

ΑντώνηςΝ. Χαρίσης, Senior Manager, Management Consulting Services, THE FRANCHISE CO.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Πηγή