ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2015

H διαχείριση της κουλτούρας αλλαγής και η εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών

Η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης σε ένα δίκτυο franchise είναι απόρροια αποτελεσματικής και συνεχούς επικοινωνίας, χρηστών επαγγελματικών πρακτικών, λήψης ορθών αποφάσεων στο παρελθόν και πλήρους κατανόησης του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου στη σχέση.

Γιατί κάποιοι franchisors αποτυγχάνουν;

Ποια είναι τα αίτια που οδηγούν σε χαμηλή αποδοτικότητα ορισμένα δίκτυα franchise, ενώ αντίθετα για άλλα συστήματα το franchising αποδεικνύεται επιτυχημένο και αποδοτικό. Ή γιατί οι ευφυείς, κεφαλαιακά επαρκείς και υπομονετικοί franchisors είναι αυτοί που τελικά επιτυγχάνουν.

Μπορεί η Επιχείρηση σας να Αναπτυχθεί μέσω του Franchise;

Αυτή η ερώτηση μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε κατά πόσον πληρείτε τα βασικά κριτήρια και τη θέληση να επεκτείνετε την επιχείρησή σας μέσω του franchising.

Έρευνα Franchising 2004-2014: Σταθεροποίηση με αυξητικές τάσεις - Ανατροπές - Αλλαγές

Για 17η χρονιά παρουσιάζουμε τα συνοπτικά αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του FRANCHISE SUCCESS σε συνεργασία με τους ειδικούς συμβούλους της THE FRANCHISE CO. για την πορεία του Franchising στην Ελληνική αγορά.

Γιατί το Franchising είναι το Καλύτερο για σας;

Το franchising είναι μια ελκυστική μέθοδος επιχειρηματικής επέκτασης. Ένας Franchisor δεν χρειάζεται να κατέχει μεγάλο κεφάλαιο για να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα επέκτασης μέσω της μεθόδου Franchise.

Ετήσιος Οδηγός ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2015

Για 17η συνεχόμενη χρονιά, το ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2015, ο πλέον εύχρηστος και ολοκληρωμένος οδηγός για το franchising στην ελληνική αγορά, κυκλοφορεί πανελλαδικά με στόχο την πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση των υποψήφιων franchisees.

Περιεχόμενα

facebookΣτο Facebook

facebookΣτο Τwitter